Sejarah Alkitab Indonesia

Garis Besar Full Life/Rut

Bagikan ke Facebook

Dari Sejarah Alkitab Indonesia

Langsung ke: navigasi, cari
<< >>
Sejarah Alkitab di Indonesia
Sejarah Alkitab Daerah Indonesia
Sejarah Alkitab di Luar Indonesia
Biblika
Doktrin Alkitab
Pengantar dan Garis Besar Kitab
Studi Kata Alkitab
Bagian-bagian dari buku :
Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan
Garis Besar Full Life:
Perjanjian Lama
Kejadian
Keluaran
Imamat
Bilangan
Ulangan
Yosua
Hakim-hakim
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Raja-raja
2 Raja-raja
1 Tawarikh
2 Tawarikh
Ezra
Nehemia
Ester
Ayub
Mazmur
Amsal
Pengkhotbah
Kidung Agung
Yesaya
Yeremia
Ratapan
Yehezkiel
Daniel
Hosea
Yoël
Amos
Obaja
Yunus
Mikha
Nahum
Habakuk
Zefanya
Hagai
Zakharia
Maleakhi


 1. Kemalangan Naomi
  (Rut 1:1-5)
 2. Naomi dan Rut
  (Rut 1:6-22)
  1. Keputusan Naomi untuk Meninggalkan Moab
   (Rut 1:6-13)
  2. Kasih Rut yang Setia
   (Rut 1:14-18)
  3. Naomi dan Rut ke Betlehem
   (Rut 1:19-22)
 3. Rut Bertemu dengan Boas di Ladang Waktu Panen
  (Rut 2:1-23)
  1. Pemeliharaan Allah dalam Keputusan Rut
   (Rut 2:1-3)
  2. Persediaan Allah dalam Keputusan Rut
   (Rut 2:4-16)
  3. Rut Bercakap-cakap dengan Naomi
   (Rut 2:17-23)
 4. Rut dan Boas di Tempat Pengirikan
  (Rut 3:1-18)
  1. Pengarahan Naomi Mengenai Boas
   (Rut 3:1-5)
  2. Permohonan Rut kepada Boas untuk Menjadi Penebus-Kerabat
   (Rut 3:6-9)
  3. Tanggapan Boas kepada Rut
   (Rut 3:10-18)
 5. Boas Menikahi Rut
  (Rut 4:1-13)
  1. Perjanjian Penebus-Kerabat
   (Rut 4:1-12)
  2. Pernikahan dan Seorang Putra
   (Rut 4:13)
 6. Perwujudan Harapan Naomi
  (Rut 4:14-17)
 7. Silsilah: Peres Sampai Daud
  (Rut 4:18-22)


Bibliografi
Artikel ini diambil dari:
Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan. Gandum Mas dan Lembaga Alkitab Indonesia. CD SABDA-Topik 08003
kembali ke atas